Multimedia: Reportaż z wymiany studyjnej Lublin-Brześć

Publikacja w ramach współpracy XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie i Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu.