Pamięć najpierwsza…. Konferencja ewaluacyjna 2. edycji projektu Razem dla Edukacji

W dniach 21-22 października 2019 r. odbyła się konferencja ewaluacyjna, która  była podsumowaniem 2. edycji  projektu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  „Razem dla Edukacji” współfinansowanego przez MEN w ramach konkursu  „Rodzina Polonijna”. Konferencję otworzyli Minister Edukacji Narodowej  Dariusz Piontkowski oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  Dariusz Piotr Bonisławski.

Gości przywitała również Pani Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, która podsumowała II edycję projektu.  W wydarzeniu wzięli udział u nauczyciele z Polski i  placówek partnerskich z takich krajów jak: Katar, Hiszpania, Białoruś, Litwa,  Szkocja.  Następnie przedstawiciele szkół  odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

W dalszej części konferencji odbyły się   wykłady i warsztaty  kolejnych gości: prof.  Jolanty Sztachelskiej  oraz  dr. Konrada Szamryka z Uniwersytetu w Białymstoku,  Lili Wyszkowskiej z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i Pani Katarzyny Czyżyckiej z Ośrodka Szkolenia Nauczycieli SWP w Ostródzie.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się omówieniem metod edukacyjnych stosowanych w projekcie. Głos zabrali: Edyta Gierycz z Polskiej Szkoły w Katarze, Izabela Niechwiadowicz z Polskiej Szkoły w Galicji oraz Dariusz Śladecki prezes Oddziału SWP w Lublinie. Konferencja odbywała się w Archiwum Państwowym w Białymstoku a towarzyszyła jej wystawa podsumowująca 2 edycję projektu „Razem dla Edukacji”

Drugiego dnia w Szkole Podstawowej nr 12 odbyła się wizyta studyjna. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela z SP nr 12, Agnieszkę Brzozowską pt.: „Cyfrowa polonistyka – wyzwanie XXI wieku”.

Zdj. Archiwum Państwowe w Białymstoku
Zdj. Polonijna Agencja Informacyjna