Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Stowarzyszenie Wspólnota Polska to ponad 25-letnia tradycja współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. W strukturach Stowarzyszenia działają oddziały, specjalizujące się w opiece nad Polakami i Polonią w zależności od położenia geograficznego i specyfiki oczekiwań członków Stowarzyszenia. Podlaski Oddział SWP w Białymstoku od początku swojego istnienia pomaga nawiązać kontakty i koordynuje współpracę pomiędzy szkołami z Polski oraz szkołami i punktami nauczania języka polskiego na: Białorusi, Litwie i Łotwie. W ramach realizowanego przez wiele lat Programu Szkół Patronackich stałą współpracę realizowało ponad 30 par szkół. W programie partnerskim znalazły się m.in: wymiany młodzieży, warsztaty, szkolenia i wyjazdy hospitacyjne dla nauczycieli, realizacja wspólnych projektów tematycznych, olimpiady, konkursy, pobyty integracyjno-edukacyjne, pobyty wakacyjne.

www.wspolnota-polska.bialystok.pl 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Oddział w Łodzi przez wiele lat koordynował współpracę szkół z Polski i zagranicy w ramach Międzynarodowego Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Korzystając z doświadczenia poszczególnych oddziałów Stowarzyszenie powołało Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Od kilku lat w ramach SWP ta specjalistyczna jednostka ma z zadanie doskonalenie kompetencji nauczycieli polonijnych. Ośrodek w procesie budowania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie oraz zrealizowanie programu szkoleń i konferencji zawsze kierował się koniecznością zapewnienia najwyższej jakości oferowanych form. Powyższe założenie udało się zrealizować łącząc wiedzę merytoryczną, doświadczenie w zakresie specyficznych potrzeb nauczycieli polonijnych oraz kompatybilność z koncepcją szkoleniową naszego ośrodka, bardzo dobrych specjalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Dzięki tym doświadczeniom oraz bardzo dużemu zaangażowaniu trenerów i szkoleniowców Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jesteśmy w stanie stworzyć ofertę partnerstw dostosowaną do szkół polonijnych i polskich. Mając zaufanie nauczycieli Ośrodek zapewnia wszystkim szkołom niezbędną bazę merytoryczną potrzebną do wykonania zadania.

www.odnswp.pl