Zapraszamy do udziału w spotkaniu "Oczami dziecka.." Konferencja ewaluacyjna 4 edycji projektu "Razem dla Edukacji", która odbędzie się w dniu 17.12.2021 roku na platformie ZOOM. 

PROGRAM KONFERENCJI  |  17 grudnia 2021


11:00 -11:20   Otwarcie konferencji i przywitanie gości

11:20-11:40    dr hab. Anna Nosek, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), Bajarstwo po polsku. Sztuka snucia opowieści

11:40-12:00    Książka w działaniu. Warsztaty Książnicy Podlaskiej

12:00-12:20    Przemek Staroń (SWPS), Szkoła bohaterek i bohaterów. Nowe metody w pracy dydaktycznej

DOBRE PRAKTYKI W PROJEKCIE. UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE W DZIAŁANIU

12:30-12:50    Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku i Polska Szkoła w Galicji, Gra w miasto z aplikacją Actionbound

12:50:13:10    Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi i Szkoła Polska w Katarze im. Witolda Pileckiego, Widziałem przyszłość #Lem2021

13:10-13:30    Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie i Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Na tropach fotografii Jana Bułhaka w Wilnie, Lublinie i Zamościu 

13:30-13:50    Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu i Szkoła nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny, Wektory pamięci – w 80. rocznicę Kaźni Profesorów Lwowskich

14:10 -15:20   Poetycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylu "Kabaretu Starszych Panów" pt. Czarne i  Białe w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem (45 min). Po spektaklu odbędą się warsztaty z Mariuszem Orzełkiem

 

Potwierdzenie udziału: https://forms.gle/fuGz1Yabmspy7yra9