Multimedia: Antoni Wiwulski

Publikacja w ramach współpracy Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.