Multimedia: Concerto Messa a-moll di Stanisław Moniuszko

Publikacja w ramach współpracy Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku i Szkoły Polskiej „Apolonia” w Tremoli