Publikacja w ramach współpracy SP 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie i Polskiej Szkoły przy Związku Polaków w Armenii Polonia