Publikacja w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku  i Szkoły Polonijnej w Santiago de Compostela w Hiszpanii.