Multimedia: Etiuda filmowa "Zesłańcy Sybiru"

Publikacja w ramach współpracy XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie i Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta  w Brześciu.