Współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku i Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowvil

2019

W ramach współpracy szkół odbyła się wymiana dzieci i nauczycieli z Polski do Australii (28.09.2019 r. - 8.10.2019) poprzedzona zajęciami przygotowawczymi z geografii i historii Polski. Dzieci uczestniczyły w zajęciach kół fotograficznego i teatralnego, podpatrywały pracę reporterów i speakerów radiowych. W ramach wymiany odbył się szereg warsztatów oraz wycieczki edukacyjno-krajoznawcze: do Healesville Sanctuary, Lysterfield Park, Melbourne. Efektem pracy młodzieży jest blog, profil na Facebooku oraz kilka audycji radiowych (w Radiu 5 i Radiu Bayer FM, Radia SBS w Australii), artykuły w prasie („Gazety Olsztyńskiej”) oraz gazetka stworzona przez dzieci z Melbourne.