Współpraca Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku i Gimnazjum nr 26 w Tomsku

Syberyjski Białystok (2018)

W ramach projektu edukacyjnego "Białystok - szlakiem dwóch miast w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę" nauczyciele z Polski we wrześniu wzieli udział w wizycie studyjnej w Tomsku i syberyjskim Białymstoku, podczas której wymienili się doświadczeniami metodycznymi z lokalną kadrą i przeprowadzili lekcje pokazowe dla uczniów i nauczycieli ze szkoły z Tomska. Spotkali się następnie z Polakami mieszkającymi w Tomsku, którym zaprezentowali film przygotowany przez uczniów SP 5  "Białystok - szlakiem dwóch miast w setną  rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę". Odbiorcy projektu wzięli udział we wspólnych warsztatach nauczycieli i studentów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku. Na początku października zorganizowano w SP 5 wystawę zdjęć z wyjazdu do Tomska i syberyjskiego Białegostoku, następnie wystawy "Moja mała ojczyzna" i ,"SP 5 w dziesięciu odsłonach na 100-lecie niepodległości". Przeprowadzono zajęcia opisujące krajobrazy, historię i kulturę mieszkańców Obwodu Tomskiego. Zrealizowano również konkurs grafiki komputerowej „Moja mała Ojczyzna” w Białymstoku i Tomsku. Na konkurs wpłynęło 71 prac z 13 szkół.  Wynikiem współpracy szkół było ponadto przygotowanie manuskryptu pt. "Białystok - szlakiem dwóch miast w setną  rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę", który został wydany w 2019 roku.

Podlaski Białystok (rok 2019)

W ramach kontynuacji projektu w 2019 roku zrealizowano konkurs "Moje miasto", w którym wzięli udział uczniowie obu szkół. W maju odbyła się wymiana młodzieży i nauczycieli z Tomska. W ramach wymiany zorganizowano uczniom questing historyczny: "W 100 rocznicę  odzyskania niepodległości przez Białystok i Polskę", debatę "Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć skrzydła młodzieży". Ponadto została opracowana i wydana książka: Białystok - szlakiem dwóch miast w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.