Współpraca Szkoły Polskiej w Katarza i Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi

2018

W ramach projektu Dla Biało-Czerwonej dzieci uczestniczyły we wspólnych, wirtualnych lekcjach. Ukoronowaniem zajęć w obu szkołach było wspólne przygotowanie mapy Polski (połowę patchworku przesłano do Kataru) oraz drugiej wstążkowej konstrukcji. Dodatkowo obie grupy uczciły równocześnie w swoich miastach odzyskanie Niepodległości przez Polskę poprzez wypuszczenie przez dzieci biało-czerwonych balonów z helem z załączonymi życzeniami dla Polski.

2019

Fundamentem działań realizowanych pod hasłem „Katar w polskiej sztuce ludowej, polska sztuka ludowa w Katarze” była organizacja spotkań kreatywnych z trenerem myślenia kreatywnego oraz warsztatowe spotkanie on-line obu szkół nt. tworzenia edukacyjnych gier planszowych. W wydarzeniu brała udział cała społeczność szkolna (50 uczniów oraz nauczyciele) odbył się także szkolny bieg niepodległości (Mila Niepodległości). W marcu odbyła się wymiana studyjna ze szkoły Kornelówka do Kataru, podczas której opracowano regulamin gry planszowej i jej ostateczny kształt. Zrealizowano także ludowe warsztaty wielkanocne o polskiej sztuce ludowej, a  listopadzie zorganizowano żywą lekcję historii, podczas której uczniowie wcielili się w żołnierzy Dywizjonu 303 podczas 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Odbyło się wówczas spotkanie z córką i wnuczką pilota Dywizjonu 303 kapitana Kazimierza Wunsche.