Współpraca Szkół Katolickich w Łomży i Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2018

We wrześniu 40 uczniów Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz 30 uczniów Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wzięło udział w wyjeździe naukowo-integracyjnym w Ośrodku Gwarek w Pięknej Górze na Mazurach, podczas którego uczestniczyli w warsztatach z historii „Wilno i Łomża w kontekście setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę” oraz warsztatach „Zostań badaczem historii”. Cały pobyt urozmaicały gry i zabawy plenerowe prowadzone przez animatorów mające na celu integrację uczestników projektu. W listopadzie 30 uczniów Szkół Katolickich w Łomży odbyło wizytę studyjną w Progimnazjum w Wilnie, podczas której uczestnicy wzięli udział  w uroczystości Święta Niepodległości „Ta, co nie zginęła!” przygotowanej przez uczniów Progimnazjum. Uczniowie z Łomży uczestniczyli ponadto w lekcjach historii, warsztatach rękodzieła i przygotowali koncert mikołajkowy dla pozostałych uczniów szkoły. Uczestnicy opracowali również gazetkę okolicznościową „Wilno i Łomża w kontekście setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę.”

2019

W maju 2019 r. uczniowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wzięło udział w wyjazdach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych w Warszawie i w Łomży, podczas których młodzież przygotowała  spektakl „Ta co nie zginęła”. W  maju 2019 r. odbyła się wizyta studyjna na Litwie, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Katolickiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Młodzież uczestniczyła w warsztatach,  zajęciach integracyjnych oraz grach miejskich. W ramach projektu odbył się wspólny koncert patriotyczny dedykowany Niepodległej. Podczas pobytu uczniów odbywały się telekonferencje z dziennikarzem portalu „W zasięgu”. Program był emitowany każdego dnia pobytu młodzieży w Wilnie. Dodatkowo na bieżąco aktualizowana była fotorelacja na szkolnym Facebooku. Projekt zakończyła konferencja.