Współpraca III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży i Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

2018

Pierwszym etapem realizacji projektu była wizyta w Łomży uczniów z Gimnazjum w Butrymańcach na Litwie we wrześniu. Czterodniowe spotkanie obfitowało w wydarzenia o charakterze naukowym i kulturalnym, m. in. warsztaty, wykłady, liczne zajęcia integracyjne, konkursy, ekranizacje filmów historycznych. Uczestnicy wzięli również udział w grze miejskiej „Bohaterowie ziemi łomżyńskiej” i  wystawie „Łomża dawniej i dziś” w Muzeum Północno- Mazowieckim w Łomży.

2019

W ramach projektu w roku 2019 odbyły się dwie wizyty studyjne - jedna w Polsce i jedna na Liwie. Zorganizowano wówczas warsztaty, zajęcia integracyjne i sportowe, a także zajęcia na temat postaw obywatelskich i patriotycznych. Młodzież uczestniczyła w debacie na temat praw człowieka, dyskutowała o ich wpływie na funkcjonowanie społeczeństw oraz jednostek w różnych systemach politycznych. Uczniowie stworzyli „Manifest młodzieży”, który zawiera najważniejsze postulaty chroniące prawa młodych ludzi, zobaczyli również najważniejsze miejsca kultury i historii polskiej. W ramach podsumowania projektu młodzież obu szkół partnerskich stworzyła kalendarz „Dekalog wolności na rok 2020".