Współpraca Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży i Gimnazjum w Ejszyszkach

2018

W ramach projektu dzieci z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży i Gimnazjum w Ejszyszkach  poznawały polskie dziedzictwo narodowe i sylwetki wybitnych Polaków na emigracji oraz uczestniczyły w przedstawieniach o tematyce patriotycznej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, upamiętniono również 600 -lecie nadania praw miejskich Łomży. Projekt rozpoczął przyjazd 30-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunkami z Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie w dniach 22 - 25 października 2018 r. do ZSWiO Nr 7 w Łomży. W ciągu czterech dni młodzież wzięła udział w warsztatach florystycznych, lekcjach języka polskiego i historii o tematyce patriotycznej, warsztacie kulinarnym. Młodzi Polacy z Ejszyszek zwiedzili miejsca pamięci w Łomży,  Drozdowie i  Nowogrodzie. Podczas kolejnej wymiany upamiętniano wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i Litwę w setną rocznicę wydarzeń. Od 26 do 28 listopada 2018 r. młodzież z ZSWiO Nr 7 w Łomży udała się wraz z  opiekunami do ejszyskiego gimnazjum i Wilna z wizytą studyjną, podczas której beneficjenci uczestniczyli w widowisku historyczno - teatralnym pt. „A to Polska właśnie”. Kadra pedagogiczna z obu miejscowości skonfrontowała litewskie oraz polskie systemy nauczania oraz sposoby realizacji podstaw programowych, a młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjno – edukacyjnych z historii, języka polskiego i litewskiego, plastyki, wychowania fizycznego. Na zakończenie odbyła się w Łomży wizyta 30 uczniów wraz z opiekunami z Ejszyszek, podczas której  poznano  tradycje i  zwyczaje związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, a podczas warsztatów rękodzieła - tradycje kurpiowszczyzny.

2019

Dalsza część przedsięwzięcia dotyczyła upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego i sylwetek wybitnych Polaków, którą realizowano poprzez 2 wymiany studyjne do szkół partnerskich oraz przedstawienia o tematyce patriotycznej, lekcje tańców nagrodowych, zajęcia sportowe oraz warsztaty kulinarne, plastyczne, profilaktyczne, wycieczki i edukacyjne „Szlakiem wielkich Polaków”.