Współpraca II LO im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim i Szkoły im. Sz. Konarskiego w Wilnie

2018

Współpraca polegała na zrealizowaniu projektu edukacyjnego „Wierni  Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy”. Rozpoczęła ją wizyta uczniów i opiekunów z Wilna w II LO w Tomaszowie Mazowieckim w listopadzie. W projekcie wzięło udział w sumie 40 uczestników z dwóch szkół. Uczestniczyli oni w wycieczkach programowych „Śladami bohaterów”,  podczas których odbywały się lekcje muzealne o Józefie Piłsudskim i jego związkach z Łodzią, o Ojcach Niepodległości, zajęcia języka polskiego (Śladami Litwy w Literaturze polskiej), w warsztatach historycznych (Polskie drogi do wolności 1914-1923) prowadzonych przez IPN. Zrealizowano również konkurs na komiks historyczny pt. „Śladami wspólnej historii Polski i Litwy w 100 rocznicę odzyskania przez obydwa państwa niepodległości”, którego efektem była publikacja pracy. Na zakończenie I części działań odbyła się uroczystość szkolna pt. Święto Patrona i Wieczór Poetycki.

2019

Współpraca szkół partnerskich w 2019 roku odbywała się pod hasłem „Wierni Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy”. Rozpoczęła ją rewizyta uczniów i opiekunów ze Szkoły im. Szymona Konarskiego z Wilna do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w kwietniu. Podczas wycieczek programowych grupa z Polski i Litwy poznała najważniejsze polskie miejsca pamięci w regionie wileńskim, uczestniczyła w lekcjach języka polskiego i historii „Przybliżenie postaci patrona szkoły – Szymona Konarskiego”, lekcjach muzealnych w Muzeum Adama Mickiewicza, Muzeum Okupacji i Walki o Wolność a także w Muzeum Władysława Syrokomli. Odbyły się również warsztaty muzyczne („Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”), plastyczne („Postać patrona szkoły – Szymona Konarskiego”), choreograficzne („Tańce ludowe”), kulinarne. Finałem działań było rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie prezentacji multimedialnej zgodnej z tytułem projektu „Wierni Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy”.