Współpraca Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2018

W ramach realizacji projektu 20 uczniów i 5 opiekunów  z  Polski wzięło udział w wizycie studyjnej w Wilnie. Program był wzbogacony o liczne zajęcia edukacyjne (lekcje muzealne) oraz o wspólne redagowanie kalendarza. W ramach wyjazdu odbyły się warsztaty kaligrafii, gry terenowe, historyczne. Uczniowie z obu szkół poznali także znane miejsca pamięci oraz sylwetki wybitnych Polaków.

2019

W ramach drugiego etapu projektu uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie gościło w  Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie. Wizyta odbyła się pod hasłem „Nasza Ojczyzna – Polska”. Spotkanie obejmowało wydarzenia o charakterze naukowym i kulturalnym. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcjach języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego,  brać udział w warsztatach plastycznych,  grze terenowej, quizie historycznym, poznać tajniki produkcji czekolady. Istotnym elementem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą pedagogiczną obu placówek.