Współpraca Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży i Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki
w Solecznikach

2018

Projekt rozpoczęło spotkanie nauczycieli i uczniów ze Szkoły Sztuk Pięknych im Stanisława Moniuszki w Solecznikach w Szkole Muzycznej w Chełmży, w ramach którego zorganizowano wyjazd do Torunia. W trakcie wymiany przybliżono uczestnikom projektu  sylwetki Polaków związane z walką o niepodległość z regionu kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzono zajęcia w szkole oraz warsztaty  „Metoda nauczania muzyki opracowana przez Edwina Eliasza Gordona, seminarium- I. J. Paderewski i twórcy jego epoki w walce  o  ”Niepodległą” ,  warsztaty – lekcje otwarte prowadzone  przez specjalistów. Goście z Solecznik i nauczyciele wraz z uczniami ze  Szkoły Muzycznej w Chełmży wzięli ponadto udział w koncercie z okazji 150-lecia Chełmżyńskiej Orkiestry Dętej, który odbywał się w Domu Kultury w Chełmży. Zorganizowano też wystawę prac plastycznych dzieci oraz przesłuchania uczestników konkursu muzycznego (w 3 grupach wiekowych). Na zakończenie ogłoszono wyniki przesłuchań konkursowych konkursu muzyczno-plastycznego twórczości XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł artystów walczących o niepodległość Polski).

2019

W ramach projektu odbyła się wizyta grupy uczniów wraz z opiekunami  ze Szkoły Muzycznej w Chełmży do Szkoły Sztuk Pięknych w Solecznikach. W programie pobytu zrealizowano spotkania integracyjne, warsztaty tańca Od Moniuszki do współczesności oraz warsztaty muzyczne Stanisław Moniuszko - twórca opery narodowej – ilustrowany bogato różnymi interpretacjami utworów kompozytora. Dzieci z obu szkół  uczestniczyły ponadto w Centrum Kultury w Solecznikach w Międzynarodowym świąteczno-muzycznym maratonie z okazji upamiętnienia 200-rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.