Współpraca Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku i Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

2018

W pierwszej części projektu odbyło się spotkanie nauczycieli i uczniów podczas którego odbyły się integracyjno-edukacyjne zajęcia uczestników z obu szkół. W ramach pobytu wileńskiej młodzieży w Polsce zorganizowano m. in. wycieczki, warsztaty (np. „Budujemy miasto” w Muzeum Miasta Gdyni), grę miejską, zajęcia kulturalne, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności językowe, poznawała kulturę oraz historię swych przodków. Podczas wizyty w Conradinum, młodzież z Niemieża poznała ponad 200 –letnią historię szkoły w kontekście historii lokalnej. Odbył się również quiz niepodległościowy, poprzedzony zwiedzaniem wystawy „Bohaterowie Niepodległej…”. Młodzież pogłębiła wiedzę na temat wątków historycznych oraz o tym, jak trudna była droga do Niepodległej Polski podczas lekcji muzealnych oraz doskonaliła umiejętności językowe podczas zajęć. Efektem tych zajęć było przygotowanie fotoksiążki obrazującej najciekawsze momenty wizyty. Wymiana wzbogaciła wiedzę młodzieży na temat historii, patriotyzmu, tradycji, kultury oraz uzmysłowiła trudną drogę dochodzenia Polski do niepodległości.

2019

W drugiej części zrealizowano program Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości. Młodzież zapoznała się podczas partnerskiej wymiany w czerwcu z sylwetkami znanych Polaków oraz miejscami związanymi z ich życiem i działalnością w Wilnie. Podczas pobytu w Gimnazjum w Niemieżu uczestnicy wzięli udział w  spektaklu w reżyserii Bożeny Bieleninik „Marcin Kozera”, lekcjach języka polskiego i litewskiego, zajęciach integracyjno-edukacyjnych w muzeach Wilna, Trok i Druskiennik. Wymiana pozwoliła młodzieży wzbogacić wiedzę na temat wielokulturowości, historii, patriotyzmu, tradycji oraz uświadomiła, jak wiele łączy ówczesną młodzież na Litwie i w Polsce.