Współpraca Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Konarskiego STO w Katowicach i Polskiej Ludoteki Wojtek we Włoszec

2018

W ramach projektu „Z ziemi polskiej do włoskiej – śladami tego, który odmienił oblicze ziemi – Jan Paweł II; Święty” odbyły się równolegle w Polsce i Włoszech warsztaty fotograficzne, filmowe i dziennikarskie, zajęcia i wykłady dotyczące Jana Pawła II  oraz wycieczki edukacyjne. Uczniowie relacjonowali zgromadzone materiały dla swoich partnerów podczas transmisji Skype, a następnie podczas ćwiczeń opracowali zgromadzony materiał audiowizualny.

2019

W kolejnym roku projekt miał na celu przybliżenie sylwetki Karola Wojtyły polskim i polonijnym uczniom poprzez wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z jego postacią (Rzym i Castel Gandolfo, Gdańsk i Zakopane).  W obu placówkach odbyły się równolegle cykle zajęć biograficznych o sylwetce Jana Pawła II, warsztaty fotograficzne (uczestnicy przygotowali prace plastyczne na wystawę oraz prezentacje multimedialne), warsztaty dziennikarskie i filmowe. W ramach działań zrealizowano także warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W październiku odbyła się uroczysta konferencja we Włoszech kończąca projekt, podczas której odbył się wykład na temat Jana Pawła II. Uczniowie stworzyli materiały edukacyjne na temat papieża, przygotowali film dokumentalny i gazetkę okolicznościową.