Współpraca  SP nr 2  w Trzebnicy oraz Birchwood Community Hub & Library w Lincoln

2018

W ramach projektu edukacyjnego  „W hołdzie Niepodległej” – wspólne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości” odbyła się wizyta studyjna nauczycieli i uczniów ze szkoły Lincoln. Podczas wymiany zorganizowano 3 jednodniowe zielone szkoły (Wrocław, Warszawa , Kraków) dla uczestników z Lincoln oraz z Polski. Partnerzy wspólnie przygotowali seminarium inaugurujące obchody Niepodległości pt. „W hołdzie Niepodległej”. Ponadto uczestnicy wzięli udział w Wieczornicy poświęconej poezji Herberta, w warsztatach edukacyjnych z robotyki i języka oraz w zajęciach integracyjnych. Jako pokłosie wymiany uczestnicy przygotowali kronikę. Ponadto zorganizowano historyczną grę terenową, konkurs „Niepodległościowy” dla szkół gminnych,  przygotowano biografie postaci będących patronami 2018 roku, wystawy oraz stworzono Muzeum Mobilne  namiot tematyczny dotyczący wybranych wydarzeń historycznych.

 2019

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły polskiej mieli możliwość poznania dziedzictwa narodowego i kulturowego pielęgnowanego przez przodków poza granicami kraju podczas wizyty studyjnej w Lincoln. Podczas wymiany odbyły się zajęcia językowe oraz akcja wymiany książek. Całość uświetniły uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości i złożenie zniczy na grobach lotników Polskich Sił Powietrznych. W dalszej części odbyła się rewizyta uczniów i nauczycieli do Warszawy, Wrocławia i Krakowa. W ramach podsumowania przygotowano mobilne muzeum sylwetek Patronów roku 2018-2019.