Współpraca ZSOiZ w Mońkach i Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu na Białorusi

2018

W dniach 5-9 listopada 2018 r. w LO im. C. K. Norwida w ZSOiZ w Mońkach odbył się projekt ,,Niepodległa literacka- śladami Norwida”, w ramach którego grupa z Monieckiego liceum i Polskiej Szkoły Społecznej działającej przy ZPB w Brześciu na Białorusi uczestniczyła w zajęciach z zakresu twórczej animacji pt. ,,Wolność” oraz w warsztatach: ,,Polskie drogi do niepodległości z pieśnią patriotyczną”, ,,Wielcy ludzie i ich idee w twórczości C. K. Norwida”, ,,Wybitni polscy naukowcy i ich dokonania w okresie II Rzeczypospolitej”. Uczestnicy poznali ważne dla Polski miejsca pamięci oraz szlak Norwidowski. W dworku w Głuchach miejscu urodzenia Norwida uczestnicy poznali historię rodu poety (lekcja muzealna ,,Głuchy tam, gdzie przeszłość przeplata się z teraźniejszością”). Zwieńczenie projektu to  akademia patriotyczna w LO w Mońkach  z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na którą złożyły się: prezentacja multimedialna rys historyczny święta oraz wiersze recytowane przez monieckich uczniów i młodzież z Brześcia.

2019

Kolejna część projektu Niepodległa literacka – Śladami Orzeszkowej obejmowała realizacje wizyty studyjnej nauczycieli z ZSOiZ w Mońkach i Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB na warsztatach metodycznych (Program graficzny Canva w pracy nauczyciela i wychowawcy, Narzędzia TIK  pracy nauczyciela, Metody animacji w przestrzeni publicznej, Mapa marzeń) oraz zielonej szkoły Śladami Orzeszkowej w kwietniu. Podczas wymiany zrealizowano grę miejską. Jako podsumowanie działań wykonano gazetkę w postaci wystawy w ZSOiZ.