Współpraca Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim i Szkole Średniej Ogólnokształcącej w Uładówce

2018

Pierwsza część współpracy odbywała się pod hasłem Drogi do niepodległości w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W październiku i w listopadzie realizowano równolegle w obu placówkach zajęcia, podczas których stworzono kalendarium drogi do niepodległości, prowadzono również naukę pieśni patriotycznych, a wyniki prezentowano partnerom przez Skype’a. Zrealizowano warsztaty „Poszukiwanie sylwetek znanych Polaków w tekstach kultury. Uczniowie w różnych sytuacjach kształcili kompetencje językowe. W grudniu odbyła się wizyta studyjna nauczycieli z Ukrainy w Białymstoku i Bielsku Podlaskim, podczas której nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych.

2019

Druga część projektu skupiona była na tematyce Miejsc pamięci w Polsce i na Ukrainie. W czerwcu odbyła się wizyta studyjna Miejscami pamięci w Polsce (Warszawa, Gdańsk i Gdynia), podczas której uczniowie i nauczyciele z ZS NR 4 w Bielsku Podlaskim oraz z Ukrainy zapoznało się z najnowszą historią Polski i ważnymi dla historii Polski sylwetkami. W ramach wyjazdu odbyły się interaktywne zajęcia z wykorzystaniem gier „Historia Polski”, stworzono mapę miejsc pamięci oraz przeprowadzono quiz o niepodległej Polsce. W czerwcu przeprowadzono warsztaty o miejscach  pamięci w Polsce (wykorzystując mapy tworzone podczas projektu badawczego). Zrealizowano także wycieczki tematyczne po Ukrainie pt. Polskie miejsca pamięci na Ukrainie (Kijów, Kamieniec Podolski, Chocim).