Współpraca Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu i Szkoły Nr 2 w Mohylewie

2018

Projekt rozpoczął się szkoleniem w Warszawie Potem do Supraśla przyjechała grupa młodzieży z Mohylewa wraz z nauczycielami na plener językowo-artystyczny pod hasłem: Obchodzimy stulecie Niepodległej, w ramach którego zorganizowano warsztaty: teatralne, fotograficzne i graficzne. W ramach warsztatów teatralnych został przygotowany spektakl na podstawie legendy M. Konopnickiej - Jak to ze lnem było.  Myślą przewodnią zajęć fotograficznych była „Droga do Niepodległej w obiektywie – moda polska 1795-1918. Na warsztatach graficznych młodzież wykonała fotokolaże z użyciem fotografii wybitnych Polaków. W ramach pleneru odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne, pierwszy do Warszawy, drugi – szlakiem tatarskim na Podlasiu. Program zakończyły warsztaty w Muzeum Druku.

2019

Kolejny etap współpracy rozpoczęło spotkanie nauczycieli z Liceum Plastycznego w Supraślu  i nauczycieli w Mohylewie w 2019 roku. W czerwcu odbył się plener akwarelowy w Mohylewie, w ramach którego miały miejsce warsztaty połączone z zajęciami terenowymi Śladami Polaków (J. Piłsudski, Witold Kajetanowicz, Białynicki-Birula, Kazimierz Malewicz). Młodzież uczestniczyła także w zajęciach na których analizowała prace malarzy (Chagall, Repin, Newrew), poznawała historię Polski i różne techniki malowania akwarelą. Efektem finalnym przedsięwzięcia była wystawa prac wykonanych podczas wymiany w Galerii Szkoły nr 2 w Mohylewie. Pod koniec czerwca w Liceum Plastycznym w Supraślu został zorganizowany kolejny plener akwarelowy. Młodzież pod kierunkiem Urszuli Zawadzkiej – Wyrzykowskiej malowała pejzaże miejskie, które stały się materiałem do przygotowania odbitek fotograficznych z widokiem Supraśla.