Współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży  i Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

2019

Projekt rozpoczął się w październiku od wizyty studyjnej w Polsce, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach oraz ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Łomży. W czasie jej trwania  odbyła się zielona szkoła w Drozdowie. Zajęcia rozpoczęły się od wizyty w Muzeum Przyrody, podczas której młodzież poznała historię tego miejsca i jego mieszkańców – Rodziny Lutosławskich, uczestniczyła również w lekcji muzealnej pt. „Ryby – to co pływa w rzecznej toni”. W ramach programu edukacyjnego „Piękno ziemi ojczystej – historia i współczesność w Polsce” zorganizowano warsztaty taneczne , a także zajęcia multimedialne z języka polskiego , geografii, historii, plastyki, muzyki pt. Historia Łomży i znani Łomżanie. W programie wyjazdu znalazła się również wycieczka do Warszawy podczas której młodzież odwiedziła ważne dla polskiej historii miejsca. Ponadto wszyscy uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne.