Współpraca Bursy Szkolnej  nr 3 w Łomży  i Gimnazjum w Rudominie

2019

W ramach projektu edukacyjnego „Szlakiem rękodzieła ludowego” odbyła się wizyta studyjna, podczas której młodzież obu szkół uczestniczyła  w licznych warsztatach: ceramicznych,  kaletnictwa i papieru czerpanego, a także w warsztatach rękodzieła. Ponadto zrealizowano wycieczkę edukacyjną Szlakiem Rękodzieła Ludowego, podczas której uczniowie uczestniczyli w warsztacie toczenia naczyń na kole garncarskim. Młodzież wspólne z opiekunami przygotowała grę terenową  „Podróż do świata legend i baśni Ruczaj”. Uczestnicy wizyty studyjnej wysłuchali również wykładu Michała Kaczyńskiego pt. Tyburcy Chodźko – obywatel Łomży i Wilna. W programie znalazła się również wycieczka śladami historii Łomży, która miała pokazać uczestnikom projektu wspólnej historii Łomży i Litwy ze szczególnym uwzględnieniem Tyburcego  Chodźko, a także wizyta w Muzeum w Drozdowie.