Współpraca Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia we Wrocławiu i Szkoły Polskiej na Węgrzech

2019

Fundamentem działań realizowanych pod hasłem Szlakiem mostów stolicy Węgier była organizacja wizyty studyjnej dzieci i nauczycieli ze szkoły we Wrocławiu w Budapeszcie i nad Balatonem, w ramach której dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych „Mosty Budapesztu”. Zajęcia te miały na celu skłonienie młodzieży do refleksji na temat możliwości szukania płaszczyzn do porozumienia mimo dzielących nas różnic. Po warsztatach zorganizowano wystawę prac plastycznych. Ponadto odbyło się spotkanie z Konradem Sutarskim - świadkiem wielu znaczących dla obu narodów wydarzeń historycznych. Każdego dnia organizowane były także różnorodne zajęcia sportowe. Na zakończenie działań w obydwu szkołach zorganizowano konkurs „Mosty świata”, efekty pracy zaprezentowano w ramach wernisażu.