Współpraca Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi i Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

2019

Pierwszy etap przedsięwzięcia polegał na zorganizowaniu wizyty studyjnej w Łodzi dla uczniów i nauczycieli z Litwy. Działania odnosiły się do przewodniego tematu opracowanego przez szkoły projektu Regiony zakorzenione – regiony wykorzenione – miejsca ważne dla naszej historii. Wilno-Łódź. W programie znalazły się lekcje języka polskiego i historii, warsztaty dziennikarskie, teatralne, taneczne oraz fotograficzne. Lekcje uzupełniały konkurs literacki, którego przedmiotem było napisanie przez uczniów eseju pt. „Rozterki związane z określeniem własnej tożsamości narodowej” oraz terenowa lekcja geografii. Efektem pracy młodzieży podczas warsztatów dziennikarskich jest publikacja z  tekstami uczniów obu szkół.