Współpraca Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie i Gimnazjum w Zujunach

2019

W październiku odbyła się wizyta studyjna uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w Gimnazjum w Wilnie. Projekt edukacyjny koncentrował się wokół przybliżenia młodzieży sylwetki Papieża Jana Pawła II. Uczestnicy na zajęciach, lekcjach muzealnych, wykładach i warsztatach poszerzali swoją wiedzę na temat polskiej historii, kultury i obyczajów. Beneficjenci zwiedzili obiekty związane z historią wielkich Polaków i poszukiwali śladów polskości na Litwie. Młodzież zaangażowała się w realizację konkursów i quizów krzewiących wartości patriotyczne: „Śladami wybitnych Polaków” oraz „Ślady polskości na Litwie” oraz grę miejską.