Współpraca Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu i  Podstawowej Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej im. Kathariny Heinroth

2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu oraz Państwowej Europejskiej Szkoły im. Kathariny Heinroth w Berlinie zrealizowali we wrześniu pierwsze działanie pod nazwą: „Odkrywamy historię Polski - polskie i śląskie drogi do niepodległości”. Głównym celem projektu była realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę - a w szczególności walk o odzyskanie niepodległości i czynu powstańczego na Górnym Śląsku. Uczestnicy projektu z Bytomia i Berlina podczas wizyty studyjnej bytomskich uczniów w stolicy Niemiec wzięli udział we wspólnych warsztatach historycznych przeprowadzonych przez specjalistów z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dotyczyły one historii Górnego Śląska, Powstań Śląskich, Plebiscytu oraz bohaterów walk o niepodległość na Górnym Śląsku. W czasie warsztatów uczniowie przygotowali gazetki tematyczne oraz gry edukacyjne. Dodatkowo uczestnicy z Polski wzięli udział w wycieczkach tematycznych śladami polskimi w Berlinie oraz poznali najbardziej znane zabytki miasta.