Współpraca Szkoły Podstawowej nr 5 im. Poli Maciejowskiej i Drohobyckiej Specjalizowanej Szkoły Średniej I-III stopni

2019

Realizacja pierwszego etapu projektu edukacyjnego Polonijne warsztaty młodych historykówŚląsk noszę w sercu” w czerwcu. Obejmowała moduły zajęć edukacyjnych (zajęcia warsztatowe, wykłady, lekcje historyczne, spotkania informacyjne, zajęcia plastyczne, występy artystyczne i zajęcia integracyjne) poświęcone historii Górnego Śląska na przełomie XIX i XX w. oraz o genezie powstań śląskich. Zrealizowano także tematyczne wycieczki edukacyjne, podczas których uczestnicy odwiedzili szereg miejsc historycznych, związanych z powstańczymi walkami. Uczestnicy projektu wzięli również udział w pokazach filmowych, w konkursie plastycznym oraz w występie plenerowym Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Siemianowicach Śląskich. Na potrzeby projektu przygotowano debatę młodych uczestników projektu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz opracowano i zrealizowano  interaktywny śląski escape room.