Współpraca Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Szkoły podstawowej i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarow

2019

W pierwszej części zadania realizowanej pod hasłem „Z Litwy do Wielkopolski śladem Adama Mickiewicza” uczniowie ze szkoły z Rozdrażewa kontaktowali się z uczniami i nauczycielami  w Landwarowie za pomocą łączy internetowych. We wrześniu odbyła się wizyta przygotowawcza przedstawicieli grona nauczycielskiego szkoły w Rozdrażewie w Gimnazjum w Landwarowie. Podczas spotkania dyrektorzy wraz z nauczycielami  obu szkól odbyli szkolenia metodyczne i uczestniczyli w lekcjach pokazowych. Zaplanowana wizyta odbyła się we wrześniu. W programie wyjazdu znalazły się warsztaty dziennikarskie, historyczno-patriotyczne, fotograficzno-filmowe, udział w Festynie Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz Polska Pieśni”, zajęcia integracyjne uczniów obu szkół oraz praca w grupach zadaniowych polegająca na przygotowaniu pracy multimedialnej. Uczniowie przygotowali szereg prezentacji multimedialnych „Cmentarze”, „Kościoły litewskie”, „Wilno” oraz „Z Wilna do Wielkopolski – śladem Mickiewicza”. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach  tanecznych połączonych z plenerem fotograficznym w Waryszkach. Wykorzystując zdjęcia wykonane podczas wizyty na Litwie przygotowano album ze zdjęciami dokumentującymi realizację pierwszej części zadania.