Dołącz do Rodziny Polonijnej!

Do uczestnictwa w projekcie "Razem dla Edukacji" współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się kilkadziesiąt placówek edukacyjnych. Po wstępnej weryfikacji do projektu zakwalifikowały się 44 szkoły z Polski i zagranicy (Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Irlandii i USA), oferując program współpracy partnerskiej na lata 2017-201.

W tegorocznej części projektu zrealizowano 158 wspólnie przygotowywanych przedsięwzięciach edukacyjnych (gry dydaktyczne, gry miejskie, gry planszowe, interaktywne wystawy, platformy e-learningowe, konkursy historyczne i literackie, warsztaty artystyczne, plenery malarskie, projekty badawcze, escape roomy), w których udział wzięło ok. 844 uczniów i nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły, placówki oświaty i organizacje polonijne do zgłaszania swoich pomysłów, chęci współpracy lub wzięcia udziału w projekcie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Programy partnerskie zrealizowane w latach 2017/2018:

 

Przedszkole nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku i Przedszkole „Vilia” w Wilnie

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli obu przedszkoli w Białymstoku:

 • warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy dla nauczycieli przedszkola;
 • opracowanie wspólnych scenariuszy zajęć z dziećmi i z rodzicami z wykorzystaniem mało znanej literatury dziecięcej;
 • otwarte lekcje;
 • zwiedzanie miejsc pamięci.

 

III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku i Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Spotkanie partnerskie oraz warsztaty doszkalające nauczycieli w Niemenczynie:

 • wyjazdy studyjne nauczycieli;
 • zielona szkoła "Szlakami Mickiewicza, Miłosza i Piłsudskiego”;
 • opracowanie pakietu scenariuszy poświęconych Miłoszowi, Mickiewiczowi i Piłsudskiemu;
 • udział w otwartych lekcjach;
 • warsztaty poetyckie w Muzeum Miłosza w Krasnogrudzie;
 • sonda uliczna;
 • Escape Roomy;
 • opracowanie fotoksiążki;
 • edukacyjny quiz historyczny na platformie edukacyjnej;
 • warsztaty dziennikarskie;
 • wyjścia do teatru (Opera i Filharmonia Podlaska, Wierszalin w Supraślu);
 • zwiedzanie miejsc pamięci.

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku i Gimnazjum w Mejszagole

Pobyt młodzieży z Białegostoku na Litwie w Mejszagole – zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i wspólną historią:

 • wyjazd studyjny młodzieży z Białegostoku na Litwę do Mejszagoły, Wilna i Kowna;
 • realizacja projektów edukacyjnych „Nieznani bohaterowie - dzięki nim jesteśmy Polakami” i „Co znaczyło 
  dawniej i co znaczy dziś być Polakiem?”-  debaty, rozmowy z ludźmi, którzy walczyli o wolną Polskę;
 • wizyta studyjna młodzież z Litwy w IV LO Białystok;
 • udział w lekcjach zwiedzanie miejsc pamięci.

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i Polska Szkoła Społeczna przy Związku Polaków na Białorusi

Spotkanie partnerskie obu szkół:

 • wizyty studyjnej nauczycieli ze Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Nowych Piekutach;
 • zielona szkoła w Grodnie;
 • organizacja gry historycznej po miejscach pamięci: Krasowo Częstki, Skłody Borowe i sławni Polacy z Gminy Nowe Piekuty;
 • konkurs patriotyczny dla dwóch społeczności szkolnych w Grodnie i Nowych Piekutach z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
 • zwiedzanie miejsc pamięci.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku i Szkoła Specjalna w Solecznikach na Litwie

Zielone szkoły:

 • dla niepełnosprawnych dzieci z Litwy i Polski w Hodyszewie, na Litwie w Solecznikach, w Białymstoku, w Taboryszkach;
 • organizacja obchodów Narodowego święta niepodległości w Specjalnej Szkole w Solecznikach;
 • konkurs „Nasza historia z najbliższego otoczenia”;
 • dyskoteki, wspólne projekcje filmowe oraz zajęcia integracyjne;
 • zwiedzanie miejsc pamięci.

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku i Gimnazjum Lelewela w Wilnie

Wymiana młodzieży i nauczycieli:

 • wizyta studyjna uczniów i nauczycieli w Wilnie i w Białymstoku;
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów w szkole i poza nią;
 • gry planszowe i towarzyskie;
 • wyjścia do teatru;
 • wizyta w Archiwum Państwowym, Muzeum Historycznym;
 • zwiedzanie miejsc pamięci;
 • wspólne lekcje, dyskusje, wykłady;
 • szkolny konkurs pieśni patriotycznej;
 • warsztaty: „I ty możesz zostać badaczem historii regionu”, „Tolerancja jest OK”, „Lekcja z Ludwikiem”;
 • redagowanie numeru gazetki szkolnej;
 • objazdy edukacyjne.

 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku i Suderwska Szkoła Podstawowa

Wymiana uczniów i nauczycieli:

 • wizyta studyjna w Polsce nauczycieli i uczniów z Suderwii;
 • debata uczniowska on-line;
 • warsztaty doskonalące nauczycieli z komunikacji interpersonalnej;
 • wizyta studyjna „Wędrówki szlakiem Marszałka”;
 • projekt edukacyjny „Wielkie sprawy w małych rękach”;
 • udział uczniów w warsztatach historycznych;
 • udział w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru,;
 • przygotowanie wystawy prezentującej życie i działalność patronów ustanowionych przez Sejm RP na rok 2017;
 • Rodzinny udział w szkolnych konkursach „Przygoda z historią”;
 • Uczniowie SP19 we współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku przygotują i przeprowadzą, z okazji 11 listopada, dla mieszkańców i gości Grę Miejską „Z Piłsudskim po Białymstoku”.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku i SP na Lipówce w Wilnie

Wymiana uczniów i nauczycieli:

 • wizyta studyjna młodzieży z Litwy w Szczyrku;
 • warsztaty dla uczniów w Bielsku-Białej;
 • wycieczka krajoznawcza (Mała Pętla Beskidzka, Skrzyczne);
 • Konkurs Pieśni Patriotycznej.

 

Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorz. Wlkp. i Gimnazjum w Mickunach

Wymiana uczniów i nauczycieli:

 • wizyta studyjna w Wilnie młodzieży Polskiej;
 • warsztaty plastyczne i historyczne;
 • projekt kalendarza;
 • konkurs historyczny Józef Piłsudski czyli spotkanie Człowieka z Historią;
 • wyjazd studyjny do Wilna;
 • warsztaty dla nauczycieli - szkolenie na platformie Quizizz.com;
 • warsztaty dziennikarskie;
 • redakcja gazetki o tematyce niepodległościowej;
 • gra miejska.

 

Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 4  im. Orląt Lwowskich  w Lublinie i Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 w Mościskach

Wymiana uczniów i nauczycieli:

 • pobyt w Lublinie uczniów z Mościsk;
 • wizyta we Lwowie i Mościskach grupy uczniów z Lublina;
 • przygotowanie filmu Obrona Lwowa metodą poklatkową na temat udziału dzieci w obronie Lwowa 1918 r.

 

 Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Projekt multimedialny:

 • objazd edukacyjny po Lubelszczyźnie;
 • przygotowanie filmu poświęconego Marszałkowi i jego roli w odzyskaniu niepodległości;

 

Prywatna Szkoła SALWATOR w Krakowie i Polska Szkoła SEN w Dublinie

Wymiana młodzieży:

 • zorganizowanie wycieczki szlakiem A. Chmielowskiego;
 • warsztaty plastyczne i redaktorskie (epistolografia);
 • projekt badawczy Conrad w Krakowie
 • gra miejska
 • wyjazd polskich uczniów do szkoły polonijnej w Dublinie.

 

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu i Dom Polski w Samborze na Ukrainie

Projekt dziennikarski:

 • Polonijne Warsztaty Młodych Dziennikarzy;
 • 4 sześciodniowe wyjazdy studyjne na Ukrainę i do Polski;
 • 37 warsztatów dziennikarskich;
 • strona internetowa;
 • Profil redakcyjny na portalu społecznościowym;
 • wizyty w redakcjach;
 • publikacja gazety wielkoformatowej;
 • publikacja gazety internetowej.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej  w Bytomiu i Szkoła Średnia nr 2 w Drohobyczu na Ukrainie

Projekt edukacyjny Polaków Drogi do Wolności:

 • wykłady prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, redakcji „Życia Bytomskiego”, Centrum Informacji Miejskiej w Katowicach, Bibliotece Śląskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu;
 • warsztaty dziennikarskie z redaktorami internetowej Gazety Majdan oraz internetowego wydania gazety „Kurier Galicyjski”;
 • spotkania w Polonistycznym Centrum Naukowo-Informacyjnym w Drohobyczu;
 • spotkanie robocze z redaktorami i korespondentami ;
  Radia Lwów
 • „Dziennikarskim okiem po Lwowie”- zwiedzanie miasta;
 • stworzenie internetowych przewodników po Drohobyczu oraz  Bytomiu;
 • dedykowana strona internetowa;
 • profil redakcyjny na portalu społecznościowym;
 • publikacja gazety wielkoformatowej i internetowej.

 

Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Dolnej i Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

 • projekt edukacyjny Poznajemy Litwę;
 • gry patriotyczne;
 • wizyty studyjne i zielone szkoły  do Polski i na Litwę;
 • piknik Niepodległościowy;
 • projekt edukacyjny Nasza ojczyzna - Polska;
 • warsztaty;
 • projekt edukacyjny Marszałek Józef Piłsudski- człowiek czynu i legenda;
 • konkurs historyczny.

 

 XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi i Gimnazjum im. A. Mickiewicza  w  Wilnie

 • projekt edukacyjny Wielokulturowość Wilna i Łodzi w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości;
 • wizyty studyjne;
 • sesje naukowe;
 • wycieczki tematyczne;
 • lekcje historii i języka polskiego;
 • warsztaty;
 • stworzenie albumu fotograficznego;
 • publikacja;
 • konkurs na plakat;
 • konkurs literacki,  quiz historyczny.

 

Szkoła Salezjańska im. Księdza Bosko w Łodzi i Salezjańskie Gimnazjum im. Św. J. Bosko w Jałówce

Projekt edukacyjny Powstańcy Polski i Litwy w walce o niepodległość ojczyzny:

 • wizyty studyjne;
 • wycieczki programowe;
 • lekcje języka polskiego i historii;
 • warsztaty – historyczny i językowy;
 • konkurs historyczny i plastyczny.

 

Przedszkole Niepubliczne Plastuś w Warszawie i Polska Szkoła Sobotnia w Lago Patria w Neapolu

Projekt edukacyjny Poznajmy się:

 • wymiana korespondencji,
 • korespondencja elektroniczna,
 • rozmowy na skypie
 • gry dydaktyczne na skypie,
 • wycieczka tematyczna
 • wystawa
 • gry planszowe.

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim i Gimnazjum w Zujunach na Litwie

Projekt edukacyjny Drogi Polaków do niepodległości- Marszałek Józef Piłsudski- człowiek, który dał nam Wolność:

 • wizyty studyjne
 • wycieczki terenowe
 • warsztaty muzealne
 • gra terenowa
 • konkursy na prezentację multimedialną
 • konkurs historyczny
 • quiz tematyczny.

 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Siwińskiego w Legionowie i Polska Szkoła im. św. M. Marii Kolbe w Chicago

Projekt edukacyjny Tradycyjna kuchnia polska (w kraju i na emigracji):

 • wizyta studyjna do Chicago i do Polski;
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty rękodzieła;
 • wycieczki tematyczne;
 • prezentacja umiejętności kulinarnych - przygotowanie 2 kolacji;
 • film z realizacji działania;
 • elektroniczna książka kucharska.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie i Polska Szkoła i Przedszkole Mała Daskalia w Leuven

Wymiana partnerska:

 • warsztaty teatralne i dziennikarskie;
 • obopólna wymiana uczniowska.

 

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia we Wrocławiu i Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech

 • wizyta studyjna w Budapeszcie i we Wrocławiu;
 • konkurs plastyczny Piękna wolna Polska;
 • konkurs dziennikarski "Czy patriotyzm wyszedł z mody?";
 • konkurs literacki na opowiadanie.