Współpraca VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku i Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie

W ramach projektu odbyła się 3-dniowa wizyta nauczycieli z Litwy w Białymstoku, podczas której szkoły nawiązały współpracę i wymieniły się doświadczeniami. W projekcie w sumie uczestniczyło 50 osób. Odbyły się warsztaty Badanie historii regionu – dobre praktyki, Praca ze źródłami do historii regionalnej, Praca z tekstem literackim na lekcji j. polskiego, Różne oblicza szkolnej polonistyki – dobre praktyki oraz lekcje pokazowe. W kolejnej części w dn. 8-10 listopada odbyła się wizyta edukacyjna 20 uczniów i 3 nauczycieli z Litwy w Białymstoku. Uczniowie z Litwy uczestniczyli w licznych zajęciach integracyjnych oraz edukacyjnych: w debacie Blaski i cienie wielokulturowości, lekcji Czy wszyscy Polacy posługują się tym samym językiem?..., zajęciach połączonych z wykładem w Archiwum Państwowym, w wykładzie Jak cię słyszą, tak cię piszą oraz w warsztatach: I ty możesz zostać badaczem regionu, Tolerancja jest OK, Lekcji z Ludwikiem. Działanie zakończyła 3-dniowa wizyta studyjna 20 uczniów i 3 nauczycieli z Białegostoku do Wilna w dn. 4-6 XII 2017. W ramach wymiany uczniowskiej odbyły się warsztaty Historia, język, tradycje i obyczaje Bałtów, Inżynieria naszą przyszłością, wykłady Dyplomacja J. Piłsudskiego w latach 1914-1918, Dlaczego M. Romer nie mógł porozumieć się z Piłsudskim oraz lekcje programowe Samotnik z Brukseli. Uczniowie uczestniczyli również w międzynarodowej konferencji naukowej Bez emocji. Polsko - litewski dialog o Józefie Piłsudskim. W ramach przedsięwzięcia wychowankowie redagowali numer gazetki szkolnej!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących projekt!