Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o wstrzymanie wyjazdów szkół poza granice kraju oraz przyjazdów szkół z spoza terenu RP, realizowanych w ramach zadań publicznych pn.

  • Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020,
  • „Godność, wolność, niepodległość”— wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w sytuacji, kiedy termin realizacji zadania określony w umowie uniemożliwia jego wykonanie, możliwe jest, na Państwa wniosek, aneksowanie umowy i przesunięcie terminu działań do końca roku kalendarzowego. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy.