Multimedia: Pracownia projektowania multimedialnego

Publikacja w ramach współpracy Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu i Szkoły Nr 2 w Mohylewie.