Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ogłasza wyniki oceny formalnej i merytorycznej otwartego konkursu ofert do III edycji projektu „Razem dla Edukacji”, którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

 

Oferty, które otrzymały dofinansowanie 
Lp. Moduł Nazwa oferenta Liczba uzyskanych punktów

1

I.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku /
Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville (Australia)
30
2 I.3 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku /
Gimnazjum im. ks. Jozefa Obrembskiego w Mejszagole (Litwa)
30
3 I.4 SP 3  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie /
Związek Polaków w Armenii "Polonia"
30
4 I.5  Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku /
Solecznickie Dzienne Centrum Opieki dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym
z Oddziałami Szkolnymi w Solecznikach (Litwa)
30
5 I.6  Zespół Szkół Społecznych w Wołowie /
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. J. Pawła II w Maspeth, Nowy York (USA)
30
6 I.7 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące /
Polska Szkoła w Galway im. Wisławy Szymborskiej (Irlandia)
30
7 I.8 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /
Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie (Litwa)
30
8 I.13 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie /
Wierszyńska Naczelna Szkoła - Dietskij Sad (Rosja)
30
9 I.15 II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce /
Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim (Rosja)
30
10 I.16 Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie /
Polska Społeczna Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków "Nadzieja" w Ułan-Ude (Rosja)
30
11 IV.1 Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie /
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa)
30
12 IV.2 ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich  w Lublinie /
Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach (Ukraina)
30
13 V.1 Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie /
Gimnazjum im. H.Sienkiewicza w Landwarowie (Litwa)
30
14 IX.2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie /
Ecole Nova Polska im. Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu  (Francja)
30
15 X.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży /
Gimnazjum im. Michała Balińskiego w  Jaszunach (Litwa)
30
16 I.2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku /
Szkoła przy PSKO "Odrodzenie" w Biszkeku (Kirgistan)
29
17 I.12 Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku /
Polska Szkoła Społeczna przy Związku Polaków w Grodnie (Białoruś)
28
18 I.17 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu /
Akademia Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (USA)
28
19 II.1 Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim /
Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego w Pińsku (Białoruś)
28
20 III.1 Szkoła Podstawowa 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu /
Liceum im. N. Gogola w Kiszyniowie (Mołdawia)
28
21 VI.2 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu /
Podstawowa Polsko - Niemiecka Szkoła Europejska im. Kathariny Heinroth,
Berlin (Niemcy)
28
22 VI.3 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu /
Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie (Ukraina)
28
23 VIII.1 Szkoła Salezjańska im. Księdza Bosko w Łodzi /
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (Litwa)
28
24 IX.3 Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie /
Gimnazjum w Awiżajnach (Litwa)
28
25 X.1 Bursa Szkolna nr 3 w Łomży /
Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (Litwa)
28
26 VI.1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu /
Drohobycka Specjalizowana Szkoła Średnia I-III stopnia, Drohobycz (Ukraina)
27
27 VII.1 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie /
Gimnazjum w Zujunach (Litwa)
27
28 IX.4 Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia we Wrocławiu /
Szkoła Polska na Węgrzech, Budapeszt
27
29 I.11 Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku /
Szkoła Polska „Apolonia” w Termoli (Włochy)
26
30 I.10 Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie /
Szkoła przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kultury i Nauki w Antalyi (Turcja)
25
       
Oferty, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów
Lp. Moduł Nazwa oferenta Liczba uzyskanych punktów
1 IX.1 Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie /
Parafialna Szkoła Polska im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chicago (USA)
23
2 I.9 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku /
Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego, Suderwa (Litwa)
22
3 I.14 Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Komorowie /
Education Centre -Centrum Edukacyjne Bajka w Perth (Szkocja)
22
4 VIII.2 XLVII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi /
Klub Polskiej Kultury im. H. Sienkiewicza w Energodarze (Ukraina)
22
5 X.3 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku /
Szkoła Podstawowa na Lipówce, Wilno (Litwa)
22
       
Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych
Lp. Moduł Nazwa oferenta Liczba uzyskanych punktów
1 X.4 II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży  /
Gimnazjum w Awiżajnach (Litwa)
nie dotyczy
2 II.2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli /
23 Szkoła Liceum Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu, Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
nie dotyczy
3 III.2 Szkoła Podstawowa 34 im. Tony’ego Halika w Rzęczkowie  /
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewienieszkach (Litwa)
nie dotyczy
4 I.18 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku /
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa)
nie dotyczy

 

 

| Kliknij aby otworzyć lub pobrać wyniki oceny formalnej i merytorycznej otwartego konkursu ofert

| Kliknij aby otworzyć lub pobrać regulamin projektu